Enquête vmbo-4 leerlingen over nieuwe examenprogramma

  Frederik Oorschot
  • Concept
  • 156
  Door Frederik Oorschot 1793 dagen geleden

   Verzoek tot het afnemen van een enquête onder leerlingen 4 vmbo die binnenkort examen doen voor aardrijkskunde

   

  Beste aardrijkskundedocent,

   

  In het voorjaar van 2014 is er onder leerlingen 3 vmbo een enquête gehouden over hun ervaringen met het nieuwe (examen)programma voor aardrijkskunde. De gegevens van deze enquête zijn verwerkt in een rapportage. Zie: http://www.slo.nl/downloads/documenten/monitoring-vernieuwd-examenprogramma-aardrijkskunde-vmbo-leerlingen.pdf/

  De volgende stap in ons meerjarig onderzoek is het voorleggen van een aantal vragen aan de huidige leerlingen in de vierde klas van het vmbo; dit is de eerste lichting van leerlingen die met het nieuwe examenprogramma voor aardrijkskunde heeft gewerkt en nu net voor het examen staat.

  Aan hen wordt gevraagd wat ze van het vak vinden en van de verschillende onderwerpen (interessant en moeilijk of niet?). 

  Het onderzoek levert voor ons waardevolle informatie op over ons vak en de ontwikkeling daarvan.

   

  Ons verzoek aan u is of u met uw vierde klas(sen) wilt participeren in dit onderzoek.

  Het betreft een vragenlijst  met gesloten antwoordcategorieën. De afname zal zo'n 15 minuten van de lestijd vergen.

  Indien u daartoe bereid bent, ontvangt u voor uw gewaardeerde medewerking een boekenbon van € 25,- .

  De enquête kan afgenomen worden in de periode van maandag 13 april t/m vrijdag 24 april a.s.

   

  U krijgt in dat geval voor 10 april a.s. de vragenlijst in veelvoud (in de door u opgegeven aantallen) toegestuurd. De ingevulde formulieren kunnen in de antwoordenvelop naar SLO worden verzonden. Deze formulieren worden door ons digitaal verwerkt.

   

  We horen graag uiterlijk 5 april of u bereid bent tot deelname met uw klas(sen). In dat geval ontvangen we graag een aantal gegevens van u via het deelnameformulier (zie bijlage). Dit formulier kunt u per email sturen aan: m.kremer@slo.nl

   

  Alvast hartelijk dank voor uw deelname.

   

  Met vriendelijke groet,  

  Han Noordink, Leerplanontwikkelaar Mens en maatschappijvakken VO


  Inschrijfformulier enquête vmbo-4 leerlingenInschrijfformulier enquête vmbo-4 leerlingen


  SLO
  Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling
  Postbus 2041, 7500 CA Enschede
  T +31 (0)53 484 0258
  F +31 (0)53 430 7692
  E h.noordink@slo.nl
  W www.slo.nl