Examenprogramma vmbo monitor

  Frederik Oorschot
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 224
  Door Frederik Oorschot 1713 dagen geleden

  Aan de docenten die het afgelopen schooljaar aardrijkskunde hebben gegeven in leerjaar 4 van het vmbo

   

  Beste collega,

   

  Hierbij nodigen we u uit om deel te nemen aan een digitale vragenlijst over het examenprogramma aardrijkskunde vmbo. Velen van u hebben eind 2013 ook een digitale vragenlijst ingevuld over het nieuwe examenprogramma aardrijkskunde voor het vmbo.

   

  De vragenlijst maakt deel uit van een monitoronderzoek dat SLO uitvoert en doorloopt tot in 2016. Het bestaat uit vragenlijsten onder docenten en leerlingen, en interviews met docenten.

  Het onderzoek is in december 2013 gestart met een vragenlijst onder docenten over de eerste ervaringen met het nieuwe programma in leerjaar 3 vmbo.

  April jl. hebben meer dan 600 vmbo 4-leerlingen van zo’n dertig verschillende scholen een vragenlijst ingevuld. Deze gegevens worden op dit moment verwerkt.

   

  Wij zijn benieuwd naar uw bevindingen nu u het volledige programma heeft behandeld.

  De resultaten worden gebruikt om het programma (te zijner tijd) mogelijkerwijs te verbeteren. De vragenlijst is tot stand gekomen in samenwerking met het KNAG.

   

  Mocht u de voorliggende vragenlijst niet in één keer kunnen invullen, dan kunt u het beantwoorden van de vragen op een later moment hervatten (mits op dezelfde computer).

  Door op onderstaande link te klikken komt u bij de vragenlijst.

   

  https://nl.research.net/s/vmbo-ak

   

  Het beantwoorden van de vragen neemt 20-30 minuten in beslag.

  U kunt de vragenlijst invullen tot en met 3 juli a.s.      

   

  Onder de inzenders worden 25 boekenbonnen van € 20,- verloot.

   

  Te zijner tijd wordt u rechtstreeks op de hoogte gebracht van de bevindingen van ons onderzoek.

  Het is dan interessant om te lezen hoe vmbo leerlingen en uw collega’s het programma ervaren.

   

  Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

   

  Han Noordink

  Elvira Folmer

  Frederik Oorschot