Lees hier de reactie van het CvTE op mijn stuk over de eindexamens

  Martin Bakker
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 537
  Door Martin Bakker 1358 dagen geleden Reacties (5)

  Overzicht van de volledige reactie van het CvTE op mijn artikel

  Mijn stelling: het beleid rond eindexamens is niet inzichtelijk:

  Reactie CvTE: “Het beleid is verankerd in de WVO (Wet op het voortgezet onderwijs, Wet op het CvTE), AMvB’s (Inrichtingsbesluit VO en Eindexamenbesluit VO en ministeriële regelingen (bv. de examenprogramma’s). Hoe zo ‘besloten wereld’?”

  Ook de normeringssystematiek voor de CE’s is bepaald door regelgeving. In dit geval d.m.v. een regeling van het CvTE, waaraan de staatssecretaris zijn goedkeuring heeft verleend. Alle regelgeving is gepubliceerd op wetten.overheid.nl. Via Examenblad.nl vindt u alle relevante regelgeving m.b.t. de CE’s ook. Hoe zo ‘gebrek aan transparantie’? Hoe zo ‘geheim’?]

  Mijn stelling: niemand (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, bestuurders en politici) weet er het fijne van.

  Reactie CvTE:  Er is een loket ingericht voor alle vragen: examenloket@duo.nl. Dat loket zorgt er voor dat een vraag beantwoord wordt door de juiste instantie, bv. OCW, CvTE of inspectie.

  Het cijferoverzicht met scheikunde en duits als voorbeeld:

  Reactie CvTE: Dit zijn gemiddelden (CE’s of eindcijfer?) over grote aantallen kandidaten. Bij bv. scheikunde zie je hogere gemiddelde cijfers in de laatste jaren. Dat komt overeen met de geconstateerde grotere vaardigheid van de populaties examenkandidaten sinds 2012 (het eerste jaar van de nieuwe uitslagregels). Duits is één van de vakken waarop de gemiddelde CE-cijfers aan de lage kant zijn. De steekproef in de bovenstaande tabel is met 2x Duits allerminst representatief.]

  Mijn stelling: Het College voor Toetsen en Examens (CvE) stelt jaarlijks de examens samen

  Reactie CvTE: Cito maakt ze, op basis van constructieopdrachten van het CvTE, de vaststellingscommissies van CvTE (waarin docenten zitting hebben) stellen de CE’s vast. Het CvTE is dus verantwoordelijk voor de CE’s.

  Mijn stelling: het lage gemiddelde cijfer is blijkbaar een wens van het ministerie van Onderwijs. Reactie CvTE: Uit de regelgeving m.b.t. de normeringssystematiek volgt dat de norm zó moet worden bepaald dat van jaar tot jaar aan de leerlingen dezelfde prestatie-eisen worden gesteld. Zo is de 5,5 van het ene jaar, net zo veel waard als de 5,5 van het andere jaar. Het is dus niet zo dat het CE jaarlijks uitkomt op een gemiddelde van – zeg – 6,3. De bovenstaande tabel wijst daar ook op. Overigens zijn er wel landen – en niet de minste (Finland bv.) waar de CE’s op een zo’n – populatie-afhankelijke – wijze worden genormeerd. De Kernvakkenregeling is vastgelegd in het Eindexamenbesluit VO. Democratisch proces. De kernvakkenregel geldt sinds 2013. CE-cijfers (niet: scores) moeten gemiddeld 5,5 zijn. Deze regel staat ook in het Eindexamenbesluit en geldt sinds het examenjaar 2012.

  Mijn stelling: de docenten die voor het Cito werken bepalen wel de inhoud, maar niet de cijfergemiddelden en de examennorm. Dát doet het ministerie van Onderwijs.

  Reactie CvTE:  Dát doet het CvTE binnen de kaders van de regeling die de goedkeuring van de staatssecretaris heeft.

  Mijn stelling: En ook de vorm staat vast: een schriftelijke toets.

  Reactie CvTE: Ook die wordt door het CvTE. Daarin zijn de mogelijkheden niet onbeperkt van OCW – en daarmee alle burgers – betaalt. Er zijn ook digitale CE’s (zie oefenen.facet.onl) en er zijn ook cspe’s (centraal schriftelijke én praktische examens) voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo.]

  Mijn Conclusie: de zesjescultuur is een maaksel van bovenaf, bedacht door Sander Dekkers eigen ministerie en uitgevoerd door Dekkers eigen College voor Toetsen en Examens.

  Reactie CvTE: De cijfers uit de tabel ondersteunen deze bewering niet. Het klopt ook niet, want – nogmaals – uit de regeling waarin de normeringssystematiek is vastgelegd volgt dat we de lat van jaar tot jaar even hoog willen leggen en dat impliceert dat een toenemende vaardigheid leidt tot hogere gemiddelde CE-cijfers.

  Mijn stelling: Voor beter onderwijs moet je niet bij het ministerie of het CvTE zijn

  Reactie CvTE: Wij van het CvTE’ proberen de CE’s aan te laten sluiten bij het onderwijs. En als de CE’s een positief terugslageffect hebben op het onderwijs, juichen wij dat toe.

   

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Willem Korevaar
    Willem Korevaar 1189 dagen geleden

    UPDATE:

    In het laatste nummer van TOETS! (gratis uitgave van ICE) staat op pagina 15 een bericht waarin het gaat over een motie van de VVD die is aangenomen (!) en waarin gevraagd wordt om het CvTE te dwingen tot een grotere transparantie in werkwijze en een grotere betrokkenheid van vakdocenten. Het CvTE werkt, volgens dit bericht, aan een plan.

    • Willem Korevaar
     Willem Korevaar 1351 dagen geleden

     Steeds meer initiatieven om het CE anders aan te pakken: 

     https://onderzoekonderwijs.net/2016/06/14/voorstel-voor-een-nieuwe-aanpak-voor-het-eindexamen/

     Doorgeven!

     • Willem Korevaar
      Willem Korevaar 1351 dagen geleden

      Lees dit artikel van Frans Droog er maar eens op na. Ook hij is er van overtuigd dat er sprake is van een N- terreur!

      • Martin Bakker
       Martin Bakker 1354 dagen geleden

       Dit sluit prima aan, Leo. Al neem ik het ook graag op voor een vak als duits, dat vaak op een 5.9 wordt gezet (en dan met een n=0). Mijn artikel is sowieso breder ingezet.

       Mijn tweede corrector vertelde me dat hij de winnaar van de aardrijkskunde Olympiade in de klas had (vorig jaar of dit jaar, dat weet ik niet) en die haalde ook niet boven de 8.

       • L.D. Zander
        L.D. Zander 1354 dagen geleden

        Beste collega's

        Ik heb de volgende brief naar het CvTE gestuurd. Ik meen dat dit ook een deel van het probleem is wat Martin Bakker aankaart.

        Aan college voor examens,

        Geachte college,

        Onze vraag is: Waarom is het voor vwo leerlingen bijna onmogelijk om voor aardrijkskunde op het Centraal Eindexamen een cijfer 8 of hoger te halen? We hebben nu de 1e en 2e correctie achter de rug en we constateren dat bij onze scholen (Randstad en buiten de Randstad) er (bijna) geen leerlingen zijn die voor aardrijkskunde een 8 of hoger halen op het CE.

        Geldt dit ook voor andere vakken (b.v. geschiedenis en economie) of alleen voor aardrijkskunde?

        Als dit alleen voor aardrijkskunde geldt dan is er een (groot) probleem, want dit betekent een enorme imago schade voor ons vak, zodat nog meer leerlingen GEEN aardrijkskunde zullen kiezen!

        We zien namelijk dat ook hele goede leerlingen geen 8 of hoger halen.

        Zijn er geen pretests meer in het veld door het Cito?

        Een mogelijke oorzaak: de soort vragen op het CE

         

        Twee voorbeelden van 1e tijdvak 2016:

         

        Vr.18 over de Ophir oliepalmplantage.

        Dit is zo’n typische geconstrueerde vraag. Een medewerker van het Cito heeft een mooie grafiek gezien met twee pieken in de neerslag en daar een vraag bij bedacht.

        Hierbij wordt een antwoord geconstrueerd/ geformuleerd waar geen enkele leerling op komt.

         

        Vraag 32

        Hier geldt hetzelfde verhaal.

        Bovendien is dit in feite een 6 punten vraag, want het besluit en de uitleg moeten juist zijn, maar de leerling krijgt er maximaal drie.

        Twee van onze leerlingen hebben een PWS over erosie en sedimentatieprocessen langs de Nederlandse kust gemaakt (eindcijfer 9) en zelfs zij kwamen er niet uit.

        Gaarne uw reactie en we hopen dat u de Cito constructiegroep hier ook van de hoogte stelt.

         

        Leo Zander

        Purmerend

         

         

         

       Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers