Nascholing: Docenten Ontwikkel Team

Nascholing: Docenten Ontwikkel Team

Wil je uit de hectiek van de school stappen en samen met andere docenten werken aan een gedeeld vraagstuk binnen jouw schoolvak?

Vanuit de Radboud Docenten Academie starten er in schooljaar 2017-2018 zeven verschillende Docenten Ontwikkel Teams (DOTs) voor docenten in het voortgezet onderwijs.

In een DOT krijg je de ruimte om uit de hectiek van alledag te stappen. Deelnemers werken samen een het oplossen van een gedeeld vraagstuk uit de eigen onderwijspraktijk of ontwikkelen nieuw lesmateriaal voor op school. Actief en onderzoekend leren, kennisdeling en een focus op vakinhoud en didactiek zijn kernbegrippen van een DOT.

Voor het schoolvak Aardrijkskunde gaan deelnemers van het DOT aan de slag met ‘Mondialisering en onderzoekend leren’. Samen ontwerpen deelnemers opdrachten voor onderzoeksgericht aardrijkskundeonderwijs.

Geïnteresseerd? Voor meer informatie en inschrijven: http://www.ru.nl/docentenacademie/nascholing/agenda/vm-vakken/aardrijkskunde/dot-aardrijkskunde-mondialisering-onderzoekend/

Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers