Twee atlassen bij het CE of toch iets anders?

  Willem Korevaar
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 699
  Door Willem Korevaar 790 dagen geleden Reacties (4)
  Twee atlassen bij het CE of toch iets anders?
  Deze mededeling kreeg ik binnen via het Examenblad:
  Eind september 2017 is de Alcarta atlas aan het College voor Toetsen en Examens (CvTE) aangeboden ter beoordeling op geschiktheid als hulpmiddel bij het centraal examen aardrijkskunde havo en vwo. Voor die beoordeling gebruikten wij een in 2015 opgestelde lijst van eisen. Onze conclusie is dat de Alcarta atlas voldoet aan deze eisen. Daarmee is het de tweede atlas, naast de Grote Bosatlas, die in aanmerking komt om als hulpmiddel bij het centraal examen aardrijkskunde havo/vwo te fungeren.
   
  Gelijke uitgangspositie voor elke leerling
  Het CvTE streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de centrale examens. Een gelijke uitgangspositie bij het maken van een examen voor élke kandidaat is een van de belangrijkste kwaliteitseisen. Het toestaan van meer dan één atlas als hulpmiddel kan die gelijke uitgangspositie in de weg staan.
   
  Voor 2019 (havo en vwo) en 2020 (vwo) heeft het CvTE de toegestane hulpmiddelen bij het centraal examen aardrijkskunde reeds vastgesteld. Voor 2020 (havo) en 2021 (vwo) zal dit in 2018 gebeuren. In de komende maanden onderzoekt het CvTE de mogelijkheid om centrale examens te ontwikkelen waarbij twee verschillende atlassen als bron kunnen dienen. In dit onderzoek werken wij samen met het Cito. Het KNAG en de SLO zijn gevraagd om hierin te participeren. Verder wil het CvTE graag een aantal scholen in het onderzoek betrekken.
   
  Wel of niet een atlas als hulpmiddel?
  Vast staat dat, nu er twee atlassen aan de CvTE-eisen voldoen, de toetsing van kaartvaardigheden in het centraal examen zal veranderen. Óf we slagen erin examenvragen te formuleren waarbij beide atlassen als bron kunnen dienen, zonder dat de ene leerling voordeel heeft boven de andere, óf we stappen af van een atlas als hulpmiddel bij het centraal examen en zoeken naar alternatieve mogelijkheden om kaartvaardigheden te examineren.
   
  Vóór 1 juli 2018 meer informatie
  Het CvTE wil vóór 1 juli 2018 hierover besluiten. Havo-leerlingen die in september 2018 starten in klas 4, zullen te maken krijgen met een gewijzigde vorm van toetsing van kaartvaardigheden in het centraal examen. Over die wijzigingen zullen wij u in de loop van 2018 informeren. Het CvTE richt zich uitsluitend op ontwikkeling en uitvoering van het centraal examen. Aardrijkskunde wordt in alle leerjaren van havo en vwo onderwezen, waarbij de atlas een noodzakelijk hulpmiddel is. Docenten aardrijkskunde zijn vanzelfsprekend vrij om te kiezen welke atlas zij in hun onderwijs gebruiken.
   
  Met vriendelijke groet,
   
  Jan van Miert
  Clustermanager maatschappijvakken havo/vwo
  College voor Toetsen en Examens

  Reacties

  Volgorde van reacties: Aantal: Automatisch laden:
   • Willem Korevaar
    Willem Korevaar 727 dagen geleden

    Het wordt mi tijd dat er ook digitaal gewerkt gaat worden op het CE ak. Dan heb je gratis de Alcarta tot je beschikking. Oeps wat zeg ik nu...digitaal en CE.....

    @Martin: klassensetje voor alle klassen, per lokaal? Zo doen wij dat.

    • Martin Bakker
     Martin Bakker 728 dagen geleden

     Ik heb het zitten uitrekenen voor onze school. Deze regeling betekent het aanschaffen van de 55e druk van de Bosatlas voor de havo, daar ontkomen wij niet meer aan. We hebben vermoedelijk drie klassen 5H in 2019, ongeveer 80 leerlingen, dus 80 maal. Een flinke kostenpost. Daarna zijn we vrij om voor Alcarta te kiezen, maar dan zitten we met 80 net aangeschafte Bosatlassen.

     Ik heb me al eens eerder de term "corrupt" laten ontvallen, dat zou ik zeker niet nog een keer doen, maar ik voel me wel bestolen.

      

     • Willem Korevaar
      Willem Korevaar 735 dagen geleden

      Je bedoelt geen atlas meer maar alleen de kaarten die nodig zijn? In dat geval zou je de atlas/ kaartvaardigheid 'kaartselectie' minder makkelijk kunnen toetsen. 

      • Jack van Soest
       Jack van Soest 736 dagen geleden

       Zou het niet veel praktischer zijn kaarten als bijlage toe te voegen aan het CSE aardrijkskunde? Gebeurde in het verleden ook bij de examens mavo.

       Met vriendelijke groet,

       Jack van Soest

      Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers