QGis in het onderwijs

QGis in het onderwijs

Gebruiken van dit softwarepakket in de les

GIS in het onderwijs....doen! en haal hier de inspiratie vandaan!

  Willem Korevaar
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 177
  Door Willem Korevaar in de groep QGis in het onderwijs 737 dagen geleden
  GIS in het onderwijs....doen! en haal hier de inspiratie vandaan!

  Het artikel in de de Geografie van februari door Jan Willem van Eck (dank!) gaf ook weer de link naar de door Joop van der Schee geschreven oratie  GISse leerlingen bij de aanvaarding van zijn Hoogleraarschap in 2007. Hierin geeft Joop een overzicht van de stand van zaken rondom de invoering van GIS in het aardrijkskunde onderwijs. Met een beschrijving van de de situatie (en het onderzoek dat er aan voorafging) in diverse landen en die van Nederland in het bijzonder laat hij zien dat GIS een belangrijke rol kan spelen in ons mooie (onderwijs) vak.

  Ook laat hij zien wat de zaken zijn die het op grote schaal toepassen in de lessen en curriculum (toen) vooralsnog tegenhielden. Al met al is het nog steeds een zeer lezenswaardige bron, zeker wanneer je de sectie wil overtuigen waarom er meer met kaarten en GIS in de lessen zou moeten worden gewerkt.

  In 2011 deed Tim Favier het 'dunnetjes' over in zijn promotie-onderzoek 'Geographic Information Systems in inquiry-based secondary geographis education'

  Al eerder schreef ik dat de huidige veranderingen in het curriculum voor Havo en VWO aanleiding zijn om meer met GIS te doen en dat je als docent je vaardigheden regelmatig kunt vergroten door workshops en lessen.

  Dat zijn dus hoopvolle en aanvullende ontwikkelingen die door Joop, Tim en ondergetekende zullen worden toe gejuicht. 

  Voor meer informatie over workshops kun je contact opnemen met mij (contactformulier )

  of via www.edudigi.

  Willem Korevaar

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers