Nationale klimaatadaptatiestrategie : scenario's maken

  Willem Korevaar
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 128
  Door Willem Korevaar 37 dagen geleden
  Nationale klimaatadaptatiestrategie : scenario's maken

  'In de Nationale klimaatadaptatiestrategie (2016) zijn de gevolgen van klimaatverandering voor vier klimaattrends in vier bollenschema’s opgenomen. Deze afbeeldingen tonen een (versimpelde) visuele samenvatting van de huidige wetenschappelijke kennis over klimaateffecten en klimaatgevolgen. De afbeeldingen zijn een hulpmiddel om inzicht in kansen en risico’s te vergroten en op zoek te gaan naar aanvullende kennis en samenwerkingspartners. Sinds 2016 zijn deze bollenschema’s doorontwikkeld en uitgebreid. In december 2018 is de NAS-adaptatietool gelanceerd. Met deze interactieve tool kun je zelf een bollenschema samenstellen, die past bij jouw werkterrein of probleem.'

  Dit maakt de gevolgen van de klimaatverandering voor Nederland inzichtelijk. Door te kiezen voor bepaalde sectoren- o.a. water, natuur, veiligheid en gezondheid wordt in schema oorzaak en gevolg duidelijk. Zie ook bijgevoegd door mij gemaakt voorbeeld 'het wordt warmer'. Laat leerlingen hiermee stoeien en de verschillende scenario's vergelijken.

  De tool

  NAS adaptatietool voor de analyse van klimaatrisico’s.png

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers