Discussie (open)

Discussie (open)

Plaats om over onderwijs en geografie te praten

Blijf op de hoogte

Niemand volgt dit.

Ruimte in het curriculum?

  Willem Korevaar
  • Iedereen (publiek zichtbaar)

  Ruimte in het curriculum?

  Gestart door Willem Korevaar 606 dagen geleden Reacties (6)

  Het volgen van de methode geeft docenten vaak 'zekerheid' dat alles wat je moet doen voor SE en vooral CE ook aan bod komt.
  Toch heeft dat in zekere zin 'slaafs' volgen ook nadelen. Zo zijn er uitgevers die meer leerstof stoppen in de leerboeken 'omdat zo leuk is of interessant' voor de leerling'of is de auteur een specialist en wil dat laten zien. 

  Dat geldt ook voor de vaak vele opdrachten die in de methode door de leerling moeten worden gemaakt. Je kan je afvragen of al die opdrachten wel nodig zijn. Ik ken geen methode (correct me if I'm wrong ) die de leerdoelen (uit de syllabus) expliciet koppelt aan de opdrachten. Als dat wel zou gebeuren weet je als leerling tenminste waarom je die opdracht moet maken. Dat laatste geldt natuurlijk ook voor de docent. Zelf probeer ik mijn lessen dit met mijn leerlingen wel vaak te doen. 

  Welke leerstof kun je weglaten of anders aanbieden waardoor je ruimte schept in het curriculum? 

  Kennen jullie daar voorbeelden van geven?

  Zelf heb ik deze gelezen: Niet de methode volgen, maar zelf invulling geven.
  Voorbeeld bij aardrijkskunde: volgens de exameneisen ben je vrij in het kiezen van een mondiaal milieuvraagstuk. De methode geeft een onderwerp, maar je kunt ook aansluiten bij de actualiteit.

  Bron

  Dat komt hier vandaan. 

   

  Reacties

   • Rein Sybesma
    Rein Sybesma 606 dagen geleden

    Stel je de wereld eens voor zonder methodes, en alleen leerdoelen, leerlijnen, exameneisen... En je zou geen uitgevers hebben, maar wel een ruime bibliotheek (jaarlijks ververst), internet (waar collega's zelfgemaakt werk delen), online programmatuur waarmee je lesmateriaal eenvoudig kunt fabriceren en/of rangschikken... 

    Zouden je lessen dan niet een stuk afwisselender, interessanter maar vooral ook: actueler worden? Waarom zou een uitgever moeten beslissen over lesinhoud, als je dat zelf ook prima kunt? Oké, het is meer ontwikkelwerk, maar aan de andere kant: het houdt je ook bij de les toch?

    de aarde plat

    Wat zou je immers een breed project rondom deze afbeelding kunnen organiseren rondom de vraag: stel dat de aarde nu toch plat zou zijn....

    RS

    • Willem Korevaar
     Willem Korevaar 605 dagen geleden

     @Rein: ja daar zeg je wat 'ontwikkeltijd'. Hoeveel % van jouw jaartaak is dat?

     Al dat andere is er al: internet met lesmateriaal en online 'programmatuur' : wikiwijs, zoeken en maken. Toch zie je dat er daar, afgezien van VO-content dat ook (gratis) in wikiwijs zit, niet zo heel veel ak materiaal door VO docenten ontwikkeld wordt:  ruim 2600 onderdelen...... . Hiervan is al  meer dan 1000 door externe partijen geleverd en er ruim 600 uit de oude Digischool database komt en veel arrangementen weer bewerkingen zijn van andere.

     Ter nuancering: veel op scholen / docenten ontwikkeld materiaal wordt gewoon (helaas) niet gedeeld. Wat raar is want alles wat je voor school ontwikkelt is feitelijk 'eigendom' van de school en dus gemaakt met gemeenschapsgeld. Dan zou je mogen eisen dat dit materiaal gedeeld zou moeten worden. Ik ken niet zo heel veel scholen die dat 'afdwingen'. 

     Leg dus meer ontwikkeltijd voor docenten vast en verplicht materiaal te delen. Dat is wat mij betreft een opdracht aan de scholen (besturen) en vakdocenten.

     • Martin Bakker
      Martin Bakker 605 dagen geleden

      Ik heb de indruk dat methodes het goed bedoelen en je materiaal geven om mee te werken, als je dat wilt. Toen ik net begon (alweer 10 jaar geleden) heerste in mijn sectie een cultuur waarbij alles "moest" en we maakten elkaar helemaal gek met het halen van hoofdstukken en datums van toetsen. Dat deden we allemaal zelf. Daarmee proberen we te stoppen, maar dat valt nog niet mee, we blijven toch diep van binnen denken dat het van ons wordt verwacht. Het boek is ook makkelijke terugvaloptie. Geen tijd voor voorbereiding? Jongens, ga naar bladzijde 31, wat staat daar precies...

      Er wordt me al jaren allerlei lesmateriaal van buiten aangeboden, bijvoorbeeld van het waterschap, van plan Nederland, van Geo Future etc. En er is altijd nieuws waar je relatief gemakkelijk materiaal van zou kunnen maken. Dat doen docenten ook wel en ik geloof niet dat scholen bewust dat voor zichzelf houden. Het kost allemaal tijd: niet alleen het maken, maar ook het delen en het laten landen van lesmateriaal van anderen. En die tijd, daarvan hebben we allemaal het gevoel dat we dat niet hebben. Zelf draag ik bij aan lesmateriaal van de Atlantische Onderwijscommissie (check de site https://www.atlcom.nl/onderwijs/lesmateriaal/), maar ik heb de indruk dat het weinig wordt gebruikt.

      Misschien is het een vicieuze cirkel: jezelf te veel druk opleggen om de hoofdstukken in de boekjes te halen en dan geen tijd meer hebben om ander lesmateriaal te ontdekken. Het zou natuurlijk helpen als je werkgever je werkdruk verlaagd, maar je kan er zelf ook wel wat aan doen (hoe, dat is een aparte discussie). Als je dat lukt ontstaat er tijd voor het ontwikkelen van eigen materiaal, waarbij je meer dan nu kan inspelen op de actualiteit. 

      Het afschaffen van een centraal eindexamen zou een goed begin zijn. Kunnen we ons vak weer opnieuw uitvinden en onszelf afvragen wat we nu eigenlijk zelf willen.

      • Rein Sybesma
       Rein Sybesma 605 dagen geleden

       Misschien is een methode toch wel heel erg gemakkelijk.... dan hoef je er zelf ook niet veel tijd in te steken, niet waar?

       • Arend Pottjegort
        Arend Pottjegort 604 dagen geleden

        Ik volg deze discussie met grote interesse, en met verschillende petten op:
        als docent (basisonderwijs);
        als educatief auteur (vooral aardrijkskunde, atlassen en lespakketten);
        als bestuurder (Auteursbond en Stichting Reprorecht);
        en vooral als teamlid van het ontwikkelteam Mens en Maatschappij van Curriculum.nu.

        Vanuit al deze perspectieven is iets over dit topic te zeggen.
        Kan en mag je verwachten dat docenten zelf al hun lesmateriaal maken? Ze zijn hopelijk vooral goede lesgevers, maar ook goede lesmakers?
        Ja, er kan veel meer gedeeld worden, maar bestaat niet veel materiaal uit knip- en plakwerk van bestaand materiaal? Niet erg op zich, en voor persoonlijk gebruik toegestaan, maar brede openbare publicatie botst vaak met auteursrechten.
        Perfect als docenten gebruik maken van lespakketten en mogelijkheden uit de eigen omgeving en zo een specifiek curriculum maken, maar holt de kwaliteit van het lesmateriaal niet achteruit als docenten ál hun materiaal zelf gaan maken/arrangeren?

        Ik denk dat methodes een garantie zijn voor een degelijke leerlijn. Als auteur van VO onderbouw materiaal verdriet het me dat er zoveel wordt herhaald wat leerlingen ook al in het basisonderwijs hebben gehad ("maar ja, dat geldt lang niet voor alle leerlingen", hoor ik je al zeggen). Vanaf 14 maart gaat het ontwikkelteam Mens en Maatschappij aan de slag om bouwstenen te verzamelen om te komen tot duidelijke doorgaande leerlijnen. Doelstelling is om meer samenhang te bewerkstelligen en overladenheid terug te dringen. Wat zou het mooi zijn als er daarna goede, maar beperkte methodes zouden worden gemaakt die vrijheid en lestijd overlaten voor het uitbouwen met mooie extra content naar eigen keuze.

        Heb je input die ik mee kan nemen naar de ontwikkelgroep Mens en Maatschappij? Mail me: arend@zinvolleren.nl

         

         

        • Martin Bakker
         Martin Bakker 604 dagen geleden

         Er komt een puntje in me op: fysische geografie past niet zo goed in dit hokje. Dat is voor Mens en Maatschappij misschien niet zo'n probleem, want de aarde kennen en weten hoe deze werkt is heel belangrijk voor de mens en haar maatschappij. Echter, bij de exacte vakken missen ze dan de zingeving, want de meeste natuurkunde, chemie en biologie vindt toch echt plaats op de aarde. Of met een voormalig docent natuurkunde te spreken, toen ik met hem probeerde te praten over de intertropische convergentiezone: "dat is geen Natuurkunde".