GIS en onderwijs

  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  • 4867

GIS is uitermate geschikt om aardrijkskunde te leren
Het gaat hier om een toepassing van ICT die in alle facetten van ons vak en op alle niveaus aan de orde kan komen. 

Mocht je hieraan ook een bijdrage willen leveren dan graag aan de beheerder.

We zien hier GIS als een Geografisch Informatie Systeem in de "engere" zin: software die in staat is om data met een ruimtelijke inslag te manipuleren, veranderen en weer te geven is in een kaart. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn Qgis, ArcView van ESRI, GeoMedia van Intergraph en Mappoint van Microsoft. 


GIS moet het onderwijs in kunnen
Jong geleerd, is oud gedaan GIS moet het onderwijs in, van Basisvorming tot en met de Tweede Fase. Docenten breken een lans voor GIS-gebruik op school en roepen de overheid en leveranciers op data beschikbaar te stellen. "De kiem voor voldoende instroom in de geo-opleidingen kan worden gelegd op de basisschool, maar de echte groei zal op de middelbare scholen moeten plaatsvinden." Lees het coverartikel van Willem Korevaar en Remco Koenders in VI MAtrix , blad voor GIS professionals. 
Lees het Coverartikel 

 

Wat is GIS???? 
GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Dat "Geografisch" wil niet zeggen dat het alleen voor geografen interessant is. Geografisch duidt op het soort data dat gebruikt wordt. Het zijn nl gegevens gekoppeld aan een ruimtelijke object. Een lokatie, een plek op aarde. 
Postcodes, lengte- en breedtegraden zijn voorbeelden van deze ruimtelijke gegevens. Met software kan een computer die gegevens in een kaart presenteren. Zo'n kaart kan dan gebruikt worden door analisten bij politie, managers, biologen, makelaars, planologen, overheden etc. 

Het is dus een kaart met daarachter een heleboel gegevens. Dat is wezenlijk anders dan een getekende kaart in bv CAD of Paint.

Software zorgt er voor dat de data die wordt ingetypt op het scherm kan verschijnen en bijvoorbeeld de spreiding van gestolen wapens in één oogopslag kan tonen. Gewapende overvallen, moorden en XTC transporten kunnen in kaart worden gebracht en ganalyseerd. Een samenhang met allerlei socio- economische data kan dan mogelijk aangetoond worden.

In de politieserie The District werd dit onder leiding van politie commissaris Jack Mannion (Craig T Nelson) in beeld gebracht. Er werd tijdens de opname ook daadwerkeljk met de software gewerkt onder leiding van een GIS deskundige. Kaarten gebaseerd op de werkelijkheid en waarheid.

Door het op elkaar leggen van meerdere lagen met data bv een topografische kaart, satellietbeeld en spreiding van bv roofovervallen kan begonnen worden aan een analyse van het probleem. Het is dus een hulpmiddel bij het overzichtelijk maken van data/ gegevens. 

De data die in een GIS zitten (en er ooit ingetypt zijn!) kun je zien als een database. Je kunt er dan ook net als bij een database allerlei bewerken van die data op los laten. Je kunt uit al die roofovervallen bv laten zien waar ze het meest voorkomen, per dag, tijdstip. 
Ook kun je zelf data aanmaken. Het gedane veldwerk door leerlingen laten weergeven in een kaart en dan volgend jaar de getallen alleen maar hoeven aan te passen zodat je weer een nieuwe kaart hebt. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om te vergelijken. 

Kaartanalyses maken door in te zoomen, kaartschaal, relatieve/ absolute afstand, gradennet, presentaties maken, zelf vectorkaarten maken, RS beelden importeren etc. Kortom de mogelijkheden zijn enorm.

In ieder geval een uitdaging om via GIS het vak nog meer maatschappelijk relevantie te geven.

Democratisering van gegevens: burgers moeten in staat zijn de gegevens van de overheid, die in steeds grotere mate digitaal wordt opgeslagen en gepubliceerd, te kunnen controleren en zelf anders te gebruiken en te interpreteren. 

GIS is een ICT- toepassing die steeds meer gebruikt wordt in vele organisaties, bedrijven en overheden. Alle provincies gaan over op het beheren van al hun gegevens mbv een GIS. Met een druk op de kaart kan dan een grote hoeveelheid gegevens over dat perceel, gebied etc. te voorschijn worden gehaald. 

Leerlingen zullen dus in steeds grotere mate in aanraking komen met GIS. Nu al kun je op verschillende websites online kaarten op GIS gebaseerd gebruiken om informatie over bv veiligheid in de woonplaats op te vragen. 
In veel  vervolgopleidingen wordt gewerkt met GIS technologie: journalistiek, TV, planalogie, Geodesie, Vastgoed, management etc. 

GIS technieken in het leven van alle dag... 

Animatie die laat zien hoe GIS technieken in het leven van alle dag op de achtergrond aanwezig zijn. Tijdens de animatie zijn voorbeeldkaarten te zien van bedrijven die GIS inzetten. 
Animatie

 

Meer GIS......